wtorek, 7 maja 2013

Po 43 dniach...

Jest! Mam!
Po 43 dniach (28 dniach roboczych) doczekałem się odpowiedzi na moją interpelację którą załączam poniżej:


No i dzisiejsza odpowiedź...

A co najlepsze w tym wszystkim? W chwili, kiedy składałem interpelację, tj. 25.03.2013 roku w stronach internetowych ratuszowego BIP-u informacji za 2012 rok, o które pytałem nie było! Zresztą potwierdzeniem jest artykuł w portalu chojnice24.pl - http://chojnice24.pl/artykul/15500/bip-zlo-konieczne/ z 19 kwietnia br.. Tymczasem dane zamieszczono na stronie, no i można było dopowiedzieć na moją interpelację. Czy to jednak powinno tak się odbywać?

Tymczasem czas leci i czekam na odpowiedź na moje zapytania (interpelacje) z 22 kwietnia br.. Fragment z protokołu tejże sesji:  

"... dwa zapytania bieżące [...], pierwszy dotyczy spalarni działającej przy chojnickim szpitalu,
z racji, że dotyczy to spalarni, która funkcjonuje na terenie naszego miasta, stąd moje pytanie, czy, a jeśli tak, to kiedy Urząd Miasta został poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach w tamtej spalarni. Drugie – jakie działania zostały bądź zostaną podjęte przez Urząd Miasta w celu wyeliminowania szkodliwego oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwo mieszkańców zamieszkujących w tej części miasta, bo tutaj wspomnę tylko, że te przekroczenia były rażące.
Drugie pytanie, zamknęliśmy już I kwartał bieżącego roku, zgodnie z informacjami, które wcześniej Pan przekazywał, powinniśmy znać informację na temat wysokości dotacji dla przedszkoli na jednego przedszkolaka za I kwartał, żebyśmy mogli ewentualnie podjąć działania mające na celu ewentualną korektę uchwały, która była wcześniej podjęta, stąd moje pytanie, czy już wiemy, jak kształtowała się wysokość dotacji. Jeżeli oczywiście Pan Burmistrz nie posiada tej informacji na chwilę bieżącą, to oczywiście też w formie pisemnej będę prosił."

Dzisiaj mija  15 dzień, więc jeszcze kilka dni oczekiwania pozostało... O uzyskanej informacji poinformuję.